Jdi na obsah Jdi na menu
 


PET - zkouška nanečisto

informace o PETu + nácvik zkoušky  + cvičení na PET + včetně klíče/ řešení

informace o zkoušce PET v angličtině

Cambridge English: Preliminary a Cambridge English Preliminary for Schools jsou zkoušky na úrovni B1 CEFR a je možné je skládat v obou formách tradiční papírové i počítačové.

 Obsah zkoušky:

Část

Časová dotace

Podíl na celk.
výsledku
zkoušky

Co se testuje

Čtení a psaní

90 minut

50%

Pochopení hlavních myšlenek v nápisech, novinách a časopisech, správné užití slovní zásoby a jazykových struktur.

Poslech

Cca  40 minut

25%

Porozumění a pochopení mluveného jazyka včetně oznámení a diskusí vztahujících se k situacím z každodenního života.

Mluvení

10 – 12 minut

25%

Kandidát se umí zapojit do konverzace, klást a odpovídat na otázky, mluví plynule o tématech vztahujících se k běžným situacím z každodenního života.

.

 

 

Celkové hodnocení zkoušky se provádí na škále 100 s možnými výsledky:
 
Pass with Distinction: zahrnuje celkové skóre 90 – 100
Pass with Merit:zahrnuje celkové skóre 85 – 89
Pass: zahrnuje celkové skóre 70 – 84
Level A2: zahrnuje celkové skóre 45 -69
Fail: 0 – 44
Při dosažení výsledku Pass with Distinction obdrží kandidát certifikát o složení zkoušky a podle principu extended certification“ (rozšířené certifikace) navíc na něm bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně B2. Při dosažení výsledku Level A2 kandidát sice nevyhověl požadavkům pro složení Cambridge English: Preliminary nebo Cambridge English: Preliminary for Schools, ale na certifikátu bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně A2.
 
Rozdíl mezi Cambridge English: Preliminary a Cambridge English: Preliminary for Schools Zkouška Cambridge English: Preliminary je určena pro teenagery a dospělé, zatímco zkouška Cambridge English: Preliminary for Schools je určena pro věkovou kategorii odpovídající žákům druhého stupně našich základních škol. Obě zkoušky jsou na úrovni B1, mají naprosto stejnou náplň, formu i typy úkolů. Liší se však jejich „mentálním“ nábojem. Úkoly u Cambridge English: Preliminary for Schools jsou však přizpůsobeny věkovým zvláštnostem a dosavadním životním zkušenostem věkové kategorie, pro kterou jsou určeny. Obě zkoušky mají také stejná hodnotící kritéria a hodnotící škálu.
 

Všechny části zkoušky se zpravidla konají v jeden den. Ústní zkouška vždy probíhá ve dvojici za přítomnosti dvou hodnotitelů. Ve výjimečných případech se může konat také ve trojici. Pak je adekvátně upravena délka zkoušky.